Enerji Üretimi

Enerji üretinin temelinde şüphesiz ekonomik yatırım yatar. Teşvik ve krediler, tesisler büyüklükleri ve üretilecek enerjinin miktarıyla ölçülüdür. Günümüzde, enerjinin düne göre daha yogun olarak kullanıldığını varsayarsak, gelecekte bu miktarın daha da artacağı belirgindir. Gelecekte, bu günden daha fazla enerjiye ihtiyacimiz olduğunundan yola çıkarsak, yarın kullanılacak enerji ihtiyacı şimdiden planlanmalıdır. Çevre güvenliğini de göz önünde bulundurursak, yenilenebilir enerji üretimine daha fazla ihtiyaç duyulduğu önemlidir. Genel kullanım için uygun olan bir sistem yoktur. Enerji üretiminde yer ve zemin önemli olduğu gibi, iyi projelendirme verimi artıracaktır. Fotovoltaik etkisi elektrik üretimine bağlıdır. Sisteme bağlı ekonomik geri dönüşüm, güneşin ışık şiddetiyle orantılıdır. Fazla ışık fazla verim demektir.
Genel olarak bir şebekeye bağlı olarak fotovoltaik sistemi çalıştırmak girişimcilik faaliyetidir. Faaliyetlerin öncesinde ise (güneş çatı, açık alan) elektrik şebekesine bağlı tesisler projelendirilmeden önce kanun maddelerinin incelenmesi gerektiği gibi, gerekli izinlerin alınması ve anlaşmaların yapılması zaruridir.